REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO “VICTORIO CAMP”

 Serdecznie witamy!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem określającym obowiązki osób korzystających  z domków letniskowych. Pragniemy zapewnić naszym gościom bezpieczeństwo i komfort podczas pobytu w ośrodku. 

 

 • Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA wewnątrz domków.
 • Płatności za wynajęcie domku należy dokonać w pierwszym dniu pobytu oraz zapoznać się z regulaminem rezerwacji. Forma płatności: gotówka.
 • Zadatek wynosi 50% całkowitego kosztu wynajmu.
 • Kwotę zadatku należy wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia chęci rezerwacji. W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek, imię i nazwisko, data pobytu oraz numer domku.
 • Brak wpłaty zadatku w ustalonym terminie spowoduje anulowanie rezerwacji.

*W wyjątkowych okolicznościach, w szczególności z przyczyn technicznych i logistycznych, zastrzegamy sobie prawo do zmiany numeru domku wybranego podczas rezerwacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji zalecany jest KONTAKT TELEFONICZNY – telefon: 607 106 500.

 

!!! Domki nie są wynajmowane na:

 • -imprezy integracyjne
 •  urodziny i 18-stki
 • wieczory kawalerskie i panieńskie

 

 

 1. Z domku mogą korzystać tylko osoby zgłoszone przy rezerwacji.
 2. W przypadku stwierdzenia większej liczby osób zamieszkujących w domku, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji Wynajmujący może zerwać umowę z klientem bez konieczności zwrotu opłaty.
 3. Cena zawiera: wodę, prąd , parking (maksymalnie 2 auta), pościel.
 4. Przekazanie kluczy do domku i jego odbiór przebiega zawsze w obecności Wynajmującego lub osoby do tego upoważnionej.
 5. Domki wynajmowane są w systemie dobowym, gdzie doba zaczyna się o godz. 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
 6. Osoby zamieszkujące w domku ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody, dewastacje bądź brak wyposażenia domku i na terenie ośrodka.
 7. Prosimy o zgłaszanie Wynajmującemu wszelkich zniszczeń i usterek powstałych podczas użytkowania domku.  
 8. Nie odpowiadamy za przedmioty i pieniądze pozostawione w domku, a także w przydomowych ogródkach. Odpowiedzialność za przedmioty osobiste spoczywa na osobie wynajmującej domek. Prosimy o zachowanie ostrożności.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne przerwy ze strony dostawców wody czy prądu.
 10. W sytuacji skrócenia czasu pobytu, niezależnej od Najemcy, płatność za niewykorzystany czas nie jest zwracana.
 11. W sytuacji rezygnacji z zarezerwowanego domku zadatek nie podlega zwrotowi.
 12. Płatność za pobyt nie obejmuje ubezpieczenia gości i doznane urazy. Za wszelkie szkody bądź uszkodzenie mienia Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Przy opuszczaniu domku należy pamiętać o wyłączeniu urządzeń elektrycznych i zamknięciu drzwi i okien.
 14. Do dyspozycji gości pozostaje bezpłatny parking. Mogą z niego korzystać maksymalnie 2 auta do jednego domku, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za parkujące tu pojazdy.
 15. Zabrania się palenia grila bezpośrednio przy domkach. Grilować można w miejscu do tego przeznaczonym, które znajduje sie na terenie ośrodka.

 16. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz palenia ogniska.
 17. Domki wyposażone są w czujniki dymu. Obowiązuje całkowity zakaz palenia wewnątrz domku. Za palenie w domu obowiązuje kara w kwocie 500 zł.
 18. Obowiązuje zakaz korzystania za urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domku,    z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 19. Pobyt ze zwierzętami domowymi należy uzgadniać z Wynajmującym.
 20. Za zwierzę odpowiada właściciel. Jest on zobowiązany do zachowania czystości i spokoju na terenie obiektu.
 21. Goście są zobowiązani do utrzymywania i zwrotu domku i ogródka w stanie pierwotnym z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne, oraz naczynia powinny być umyte a wnętrze domku posprzątane. 
 22. Za zgubienie klucza do domku naliczamy opłatę 50 zł za 1 sztukę.
 23. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 24. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.
 25. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 26. Regulamin stanowi umowę pomiędzy stronami obowiązującą od momentu wpłacenia zadatku. W razie konfliktów dąży się do polubownego załatwienia sprawy. 
 27. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.
 28. Umowa nie obejmuje sposobu dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu w trakcie pobytu.
 29. Przypadki nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciw pożarowej skutkują karą w kwocie 500 zł. Teren obiektu jest stale monitorowany. 
 30. Alarm w domkach jest wyłączany podczas pobytu gości.
 31. Grzejniki są wydawane na życzenie gości za dodatkową opłatą za prąd 10 zł dziennie.
 32. Brama wejściowa zamykana jest od godziny 22.00 do 6.00 rano.
 33. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

 

Regulamin pobytu ze zwierzętami:

 1. Właściciel musi w pełni kontrolować zwierzę.
 2. Konieczne jest posiadanie książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami.
 3. Potrzeby fizjologiczne zwierzę powinno załatwiać poza posesją.
 4. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim zwierzęciu wewnątrz domku i na terenie posesji.
 5. Ewentualne szkody powstałe z udziałem zwierzęcia pokrywa właściciel.

 

Udanego wypoczynku!